10 února, 2010 Categorized under Nezařazené - No Comment

Martinova škola D&D – 4. lekce (útoky)

Takže dneska k těm útokům, jak jsem sliboval.

Útoky povětšinou potřebují pro provedení standardní akci.

Útoky lze rozlišit několika způsoby:

1) Rozlišujeme 4 typy útoků dle charakteru útoku

a) melee útok (šarvátka, prostě meč proti meči)

b) ranged útok (střelecký, luky, určité typy kouzel a tak) – tento útok vyvolá příležitostné útoky od sousedících nepřátel

c) close útok (útok na blízko, máchnutí mečem, které zasáhne všechny nepřátele, kouzla, dračí dech apod.) – více hodů na útok a jeden hod na zranění

d) area útok (útok na dálku, výbuchy, kouzla apod.) – tento útok vyvolá příležitostné útoky od sousedících nepřátel, více hodů na útok a jeden hod na zranění

2) Dále lze rozlišit:

základní útok – jen útok zbraní nebo tím, co je zrovna v ruce bez nějakých specialit

speciální útoky jednotlivých povolání = a) at will útoky – ty, které lze provádět libovolněkrát během boje

b) encounter útoky – ty, které lze provádět jednou za setkání

c) daily útoky – ty, které lze provádět jednou za den (jednou mezi dvěma velkými odpočinky)

d) utility síly – nejsou to útoky v pravém slova smyslu, ale spotřebovávají také standardní akci; mohou být at will, encounter nebo daily

3) Standardní nebo pohybovou akci lze použít i pro provedení těchto speciálních útoků nebo akcí:

a) Pomoc příteli – zajímavé a námi vůbec nepoužívané; použiješ standardní akci; vybereš cíl ve svém dosahu a zaútočíš na něj základním melee útokem proti AC 10; při zásahu nepůsobíš zranění ale vybereš jednoho spojence, který bude mít +2 bonus ke svému příštímu útoku na cíl nebo +2 bonus ke všem obranám proti příštímu útoku daného nepřítele; bonus trvá do konce tvého příštího tahu nebo do využití; další možností je pomoc při skill checku sousedícího spojence; provedeš DC 10 kontrolní hod; při úspěchu dostane daný spojenec +2 bonus ke svému příštímu hodu na stejný skill; opět trvá stejně jako předchozí

b) Základní útok – viz výše

c) Bull Rush („trknutí“) – proti cíli stejně velkému nebo o jedna většímu či menšímu; útok Síla proti DEF (Odolnost) – bez zbraně; efektem je odstrčení cíle o 1 pole; lze ho použít při zteči (charge)

d) Charge (zteč) – je to pohyb až o rychlost a minimálně o 2 pole zakončený základním útokem nebo bull rushem; útočník má bonus +1 k Útoku; zteč musí končit na nejbližším poli sousedícím s nepřítelem oproti původní pozici útočníka; po zteči již nelze provést žádné jiné akce (pouze použitím akčního bodu)

e) Coup de Grace (rána z milosti) – pouze proti Bezmocnému cíli; můžeš použít jakýkoliv útok chceš; vždy způsobíš kritický zásah; pokud způsobíš zranění větší než bloodied hodnotu, cíl umře

f) Crawl (Plazení se) – akce pohybu; musíš ležet na zemi (prone); pohyb poloviční rychlostí; vyvolává útoky příležitosti

g) Delay (odložení tahu) – tak, jak používáme; vždy musí být odložen celý tah

h) Escape (útěk) – akce pohybu; z držení (Grab); hod na Akrobacii proti DEF pstřehu nebo na Atletiku proti DEF Odolnosti bytosti, která tě drží; úspěch = uvolnění se a možnost posunu (shift)

i) Grab (Držení) – Útok Silou proti DEF postřehu; udržení jako Menší akce; s drženým cílem lze pohnout jako útok Silou vs DEF Odolnost a při úspěchu pohyb o polovinu rychlosti

j) Útok příležitosti – základní útok proti odcházejícímu nebo okolo procházejícímu nepříteli; také proti sousedícímu nepříteli, který provádí ranged nebo area útok

k) Připravení akce – obětování standardní akce za akci okamžitého přerušení v tahu jiné bytosti při splnění přesně daných podmínek

l) Útěk – akce pohybu; Rychlost +2; -5 postih k útokům do začátku tvého příštího tahu; poskytuješ bojovou výhodu;

m) Second Wind (druhý dech) –  standardní akce; použití healing surge a vyléčení se; jednou za encounter; bonus +2 do všech obran do začátku tvého příštího tahu

n) Shift (Posun) – akce pohybu; pohyb o 1 pole (pomocí schopností lze i zvýšit); nevyvolává útoky příležitosti; nelze se posunout do těžkého terénu, pouze pokud se umíš shiftnout o více než jedno pole;

o) Squeeze (Protáhnutí se) – akce pohybu; protáhnutí se úzkým prostorem; polovina rychlosti; -5 k útoku; poskytuješ bojovou výhodu;

p) Zvednutí se – akce pohybu; z polohy ležmo

q) Totální obrana – standardní akce; +2 bonus ke všem obranám

Tak to by pro dnešek stačilo.:-)

9 února, 2010 Categorized under Nezařazené - No Comment

Martinova škola D&D – 3. lekce (stavy)

Tak jsem se na chvíli odmlčel a dnes jsem tu s tím, co vás vše může při souboji potkat. Při souboji vás soupeř může svými útoky dostat nejen do prekérních situací, ale i do stavů, které nejsou zrovna příjemné. Stejně tak se to může povést i vám, takže tady je popis všech stavů, které vás a vaše soupeře mohou potkat (popis toho, co daný stav znamená se vztahuje vždy na ovlivněnou bytost):

Oslepení – poskytuje bojovou výhodu (+2 do útoku proti AC a DEF postřehu); nevidí soupeře (ti mají tzv. úplné maskování = má -5 do útoku); -10 postih ke kontrolním hodům na Perception (prostě nic nenajdete); nemůže obklíčit nepřítele (žádný flank)

Omámení (Daze) – poskytuje bojovou výhodu; omámená bytost má jen jednu akci dle svého výběru + free akce (tzn. buď standardní nebo pohybovou nebo menší akci) – nemůže provádět okamžité akce a příležitostné útoky; nemůže obklíčit nepřítele

Ochluchnutí – prostě nic neslyší; -10 postih ke kontrolním hodům na Perception

Dominance – je Omámená; bytost, která Dominanci seslala, za tebe provádí tvé akce – vždy jen jednu a vždy jen at-will akce (ty, které lze provést libovolněkrát)

Umírající – je v bezvědomí; má 0 nebo záporný počet zásahových bodů (hit point); každé kolo provádí záchranný hod proti smrti

Bezmocnost – poskytuje bojovou výhodu; může být cílem speciálního útoku „coup de grace“ (viz příště speciální a základní útoky)

Znehybnění – nemůže se pohnout ze svého místa, ale může se teleportovat a může být odstrčena, přitáhnuta nebo sklouznuta

Označení (mark) – označená bytost má postih -2 k útoku proti jiným bytostem než té, která si ji označila (vyzvala)

Zkamenění – bytost je proměněná v kámen; nemůže provádět žádné akce; má odolnost 20 na veškerá zranění (každé zranění je o 20 sníženo); nevnímá okolí; nestárne 🙂

Povalení na zem – poskytuje bojovou výhodu bytostem, které na ni útočí melee útokem (viz příště speciální a základní útoky); +2 bonus do obran proti útokům z dálky; leží na zemi; -2 postih k útokům; sama si bytost může lehnout na zem jako menší akci

Spoutání – poskytuje bojovou výhodu; je Znehybněná; nelze s ní hýbat ani odstrčit, přitáhnout či sklouznout; -2 postih k útoku

Zpomalení – bytost má Rychlost 2; to se vztahuje na všechny typy pohybu vyjma teleportu nebo odstrčení, přitáhnutí či sklouznutí; tuto Rychlost nelze nijak zvýšit; pokud byla před Zpomalením Rychlost menší, tak se nezvýší

Omráčení – poskytuje bojovou výhodu; nemůže provádět žádné akce; nemůže obklíčit nepřítele

Překvapení – poskytuje bojovou výhodu; nemůže provádět žádné akce vyjma volných akcí; nemůže obklíčit nepřítele

Bezvědomí – bytost je Bezmocná; -5 ke všem obranám; nemůže provádět žádné akce; pokud je to možné, padá na zem; nemůže obklíčit nepřítele

Oslabení – útoky oslabené bytosti působí jen polovinu zranění; to se nevztahuje na přetrvávající zranění, které bytost způsobí

Příště tedy typy útoků.

30 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené - No Comment

D&D Druhé dobrodružství by Kudla/DM

S novým rokem jsme vyměnili DM, Martina vystřídal Kudla a chopil se dalšího dobrodružství v zemi D&D.

29 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené - No Comment

Martinova škola D&D – 2. lekce (pohyb)

Minule jsme si připomněli jednotlivé akce, tak bysme se na ně mohli podívat blíže. Dneska to bude Akce pohybu (move):

Tato akce zahrnuje jakýkoliv pohyb z jednoho místa do druhého. Obvykle může být provedena pouze ve tvém tahu.

Pohyb je ovlivněn Rychlostí (Speed) bytosti. Když má bytost Rychlost 6, tak se může pohnout o 6 polí jednou akcí pohybu.

Pohyb diagonálně je stejně náročný jako jakýkoliv jiný pohyb, pouze se nesmí chodit diagonálně přes roh nějqaké pevné překážky (zeď, skála apod.), což nezahrnuje jiné bytosti.

Skrz zabrané pole se pohybuje následovně:

– Skrz spojence se lze pohybovat jakkoliv. Nelze však na tomto poli pohyb zakončit – leda když spojenec leží na zemi.

– skrz nepřítelem zabrané pole se za normálních okolností nelze pohybovat – lze to pouze tehdy, když je nepřítel bezmocný (viz stavy v jedné z dalších lekcí) nebo když je o 2 stupně menší nebo větší než ty.

– zakončit pohyb na nepřítelem obsazeném poli lze pouze tehdy, když je nepřítel bezmocný. Nicméně nejmenší (tiny) bytosti mohou zakončit svůj pohyb na poli větších bytostí.

– pohyb nelze zakončit na místě, kde nesmíte stát – skončí o pole dříve.

– když ležíte a někdo na vás stoupne, tak se můžete zvednout tak, že se posunete o 1 pole (shift) a poté se zvednet. Když to nelze (všechna pole okolo jsou zabraná), nemůžete se zvednout (viz Sad a chobotnice kdysi dávno:-) )

Obtížný terén (suť, schody, voda, les, nízká zídka apod.) – pohyb na něm stojí o 1 bod pohybu více – resp. vždy, když vstupujete do těžkého terénu, tak vás to stojí o 1 bod pohybu více

Nelze se posunout (shift) do těžkého terénu. Pouze pokud máte z nějakého důvodu možnost shiftovat o více polí, tak můžete.

Dvojitý pohyb – lze ho dosáhnout výměnou standardní akce za akci pohybu.

Prostě sečteš dvakrát svůj pohyb a pak se pohneš.

Pád

1k10 zranění (hit points) za 10 stop pádu.

Po pádu ležíte (prone), pouze pokud jste neobdrželi žádné zranění, tak zůstáváte na nohou.

Ti, co jsou trénovaní v Akrobacii se mohou pokusit o redukci zranění z pádu.

Když se vás někdo pokusí shodit ze skály nebo do studně, tak se můžete pokusit zachytit hned na začátku pádu pomocí záchranného hodu. Při úspěchu zůstáváte ležet na kraji na zemi (opět prone).

Obklíčení (Flanking)

Dvě bytosti mají nepřítele mezi sebou a sousedí s ním. Získávají tak bojovou výhodu.

Nemůžete flankovat pokud z nějakého důvodu nemůžete útočit nebo pokud z nějaké důvodu nemůžete dělat útoky příležitosti (jste omráčení apod., opět viz stavy v příštích lekcích).

Přitáhnutí, Odstrčení a Sklouznutí (Pull, Push a Slide)

Přitáhnutí je vždy na bližší čtverec k vám. Odstrčení je vždy na vzdálenější a Sklouznutí je kamkoliv.

Vše to je vynucený pohyb (forced movement).

Na pole, kam hýbete s ovlivněnou bytostí musí být z původního pole vidět.

Tento pohyb ignoruje těžký terén a nelze ho vést vertikálně.

Tento pohyb nevyvolává útoky příležitosti.

Není ovlivněn schopností pohybu ovlivněné bytosti ani její rychlostí.

Nelze ho provést skrz pole, kudy nejde projít.

Teleportace

Musíš vidět cílové pole.

Můžeš se teleportnout i na pole, na které by ses sice klasickým pohybem nedostal, ale vidíš ho.

Nevyvolává útoky příležitosti.

Cíl musí být pole, na kterém můžeš stát.

Když jsi byl znehybněn pomocí pout nebo držení, tak tě teleportace tohoto znehybnění zbaví. Pokud jsi byl znehybněn pomocí vlivu na tvou mysl, tak se tohoto znehybnění nezbavíš.

Fázování

Speciální typ pohybu, který ovládají některé bytosti – duchové, spektry apod.

Lze se tak pohybovat skrz zdi a jiné překážky, skrz bytosti a těžký terén nehraje roli.

Pohyb se však musí zakončit na nezabraném poli.

Tak to by pro dnešek stačilo.:-)

26 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené - No Comment

Fw: Dračí doupě, souhrnná zpráva MV ČR (by Kudla)

K našemu velkému znepokojení dorazila zpráva MV ČR monitorující naše aktivity od jejich zrodu. Zprávu přinesl a zkomponoval Kudla a jeho chlupy.

Soubor ke stažení tady: souhrnná.zpráva(4).2009

25 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené - No Comment

Martinova škola D&D – 1. lekce (akce)

Začnu s pravidelnou pravidlovou osvětou, jak pro hráče, tak pro PJ, abysme se pak při hraní vyhnuli sporům, co kdo může udělat a co ne a kam kdo vidí a nevidí a kam se může pohnout a kam ne.:-) Navíc už jsme všichni postoupili ve znalosti pravidel na úroveň, kdy už by se i některé věci mohli začít líp využívat nebo vůbec by se mohli začít využívat.:-)

Dnes to bude něco o akcích:

Každý hráč má ve svém tahu k dispozici následující 3 základní akce seřazené dle velikosti:

Standardní akce

Akce pohybu

Menší akce

Standardní akci lze vyměnit za akci pohybu nebo za menší akci.

Akci pohybu lze vyměnit za menší akci.

Žádné jiné výměny nejsou možné.

Kromě těchto akcí má hráč k dispozici volné akce, kterých může teoreticky použít, kolik chce, ale přednášet nějaký monolog z Hamleta přisouboji asi PJ nepovolí. Volné akce lze neomezeně použít i kdykoliv v tazích jiných hráčů či nepřátel.

Jedinou možností, jak navýšit počet akcí ve svém tahu je použití akčního bodu, který lze vyměnit za jednu ze 3 základních akcí. V jednom encounteru lze použít jen jeden akční bod, i kdyby jich bylo nastřádáno více (PJ by měl přidělovat akční body po vybojování několika soubojů nebo po zvládnutí nějakého těžkého úkolu atp.).

Každý hráč má možnost použít několik akcí i mimo svůj tah. Jsou to tyto:

Příležitostný útok

Okamžitá akce nebo okamžité přerušení akce

A již zmiňovaná volná akce

Příležitostný útok použijete, pokud od vás odchází nebo kolem vás prochází nepřítel. Nelze ho použít, pokud nepřítel shiftuje nebo se teleportuje a také ho nelze použít, když je nepřítel donucen nějakou silou se pohnout (je odstrčen, přitažen nebo sklouznut). Také střelecké (ranged) útoky a útoky na území (area) vyvolají útok příležitosti. Při tomto útoku se vždy použije základní útok s tím, co je momentálně v ruce. V tahu jednoho nepřítele ho lze použít vždy jen jednou.

Okamžitá akce je vyvolána nějakým spouštěcím efektem a stejně tak okamžité přerušení akce. Vždy je přesně specifikováno, co ji vyvolá a co sama způsobí.

To by bylo pro dnešek vše a příště se přihlásím z éteru s troškou charakteristik Akce pohybu.

Martin

25 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené - No Comment

Orientace v dobrodružství

Po druhé seanci, kdy je staronovým DM Petr Kudla Kudlák & and his chlupy, došlo k malé emailové roztržce mezi hráči a výše jmenovaným. Dva názorové proudy propláchly zatuchlé internetové rozvody minimálně ve třech nadnárodních firmách a vyůstily ve dva ostrůvkům odboje – na jednom sedí PJ na trůnu a na druhém se zabarikádovali hráči. Tento stav nazývají šachisté PAT.

Situace mj. přinesla nutnost rekapitulace děje z minulých několika seancí a míč vykopl družinový kronikář SAD a ze své (fotografické) paměti vytáhl pár prvních fragmentů:

SAD říká:
Pojdte zkusit dát dohromady ten příběh, co vy na to?

Krapet jsem včera přemýšlel, co tak udělat rekapitulaci, prošel jsem poznámky a toto jsem dal do kupy. Zkukste přidat svoje a snad se posunem v příběhu

Winterhaven
Karel – hotovo, nemá cenu řešit … snad

Fortrest
-Pejdrek – šéf a náš zaměstnavatel

Sedmiměstí
-Radar – hostinský
-Bruk – celník
-Eric – chce po nás svatý grál
-MG z Rohatce – kupec otroků

Já to mám asi pomotané
Krvesajové jsou otrokáři Duergaři a MG z Rohatce Duergar si kupuje a v té pevnosti Rohatec (tam kde jsme ted) sídlí skřeti (to jsou ti co se na mě ted vysypaly ze dveří …)

Banisharova reakce (snažící se zakrýt, že je na tom se znalostmi příběhu podobně, ne-li hůře)

Já doplňuju:

Klinger – druhej barman u Radara (Tajtava si na něj brousí zuby)
MG – známý také pod pseudonymem Dj MG, nejznámější rapper z Sedmisloupí, prorazil vloni deskou „Torogův šedý zá-KAL“
Ka-díra – nejstarší zakladatelka nejstaršího řemesla, v jejích službách dva dirk-áři (potomci černošských přistěhovalců a trpaslíků ze obsidiánových hor)

Poté, co do lexikonu osob a dějin našeho dobrodružství přispějí svou troškou do mlýna Corvus Všemocný a Helia Místypřítomná, informace doplním. Promiskuitní a hedonický Taitava je trapnej a určitě si to pamatuje správně, takže toho budeme velkoryse ignorovat.

Kronika D&D
první vydání
autoři: Sad, Banishar, Helia, Corvus

16 května, 2009 Categorized under Nezařazené - No Comment

5. seance | Poznání

Vše je jednou poprvé a následně i podruhé avšak v případě smrti poprvé může být i naposledy, naštěstí jsou výjimky, které pravidla porušují a tak může být i v tomto případě podruhé ….. potřetí ……

Naše družina se nachází kdesi v pobořeném hradu Stínupád a pokračuje v prozkoumávání rozlehlých chodeb, když tu najednou míjí schody někam do temnoty. To je samozřejmě výzva i když patro, v kterém se právě nacházíme není ještě zcela odhaleno, vrháme se po schodech dolů probádat tajemství skryté v temnotě. V čele se žene Hóňa, za ním Sad s čarodějem už mnohem obezřetněji a ze zadu je slyšet štěbetání děvčat, Mia se právě svěřuje Helie, že by se ráda stala rybářkou a básní o pozorování klidné hladiny v lůně přírody. Několikahodinovém. Na konci schodů které se již ztrácejí v temnotě netrpělivě přešlapuje Hóňa a shání nějaké světlo, čarodějovo slovo „širak“ ozáří ustí do přírodní jeskyně. Ano jeskyně toto patro není již dílem lidských, lidských ?, rukou nýbrž samotné přírody. Mihotavé světlo osvětluje krápníky různých tvarů a jmen a v jejich stínech řádí naše fantazii představující si hrůzné obyvatele tohoto místa.

To nás však nemohlo odradit od vstupu do jeskyně. Stíny které se líně povalovali a poskakovali kolem našich nohou staly se záhy velmi dotěrnými a zhmotnili se v množství malých kousajících zvířátek. Krysy, ne až zas tak malé, byli najednou všude. Z Leva se ozýval Honův panický řev jenž si vybavil nedávnou jámu plnou krys, do které nedopatřením zapadl a tudíž místo boje s nimi spíše před nimi unikal křičíc, dejte mi něco pořádného co můžu rozsekat. Ostatní si také nevedli příliš dobře, velmi hbitá zvířátka v špatném osvětlení unikala většině útoků a tak jen sporadicky se ozvalo smrtelné zakniknutí. Čarodějovo světlo jsme vyměnily za pochodeň ozařujíc větší část jeskyně jasnějším světlem i když v jejím poskakujícím světle přibylo mihotavých stínů a každý druhý kousal. To už Mia byla obklíčená v levé části jeskyně, z kterého vedl tunel do hlouby podzemí. Na opačném konci byla Helia zatlačená do rohu houfem krys, z kterého se začala za pomoci čaroděje prosekávat ven. Její dvě čepele se mihotali v záři čarodějových kouzel a konečně začalo být na pravém křídle slyšet naší převahu. V levé části Hona se Sadem vysekávali Miu z obležení chlupatých tělíček a už se situace zdála být pod kontrolou, když tu se z tunelu vedoucím do hloubi podzemí začali přibližovat mlaskavé zvuky, nejprve jsme si mysleli že se nám to zdá, ale za chvilku jsme si už byli jisti, že se k nám blíží další obyvatel podzemních chodeb.

Zvuk připomínal vytahování holínky z bažiny. Tvor který se po chvíli před námi objevil připomínal vanilkový pudink jeho klepající se rosolovité tělo se přibližovalo, spíš přelívalo k nám. Konečně výzva pro válečníka! Hona zařval „ten pudink je můj“ a vrhl se na něj nevnímajíc Sadovu přírodopisnou přednášku o obyvateli podzemí objavšího se před nimi. Škoda pro něj, dozvěděl by se spousty zajímavých věcí, mezi nimi i to že žluták plive kyselinu leptající a přilepující jeho kořist, ostatně netrvalo dlouho a už to věděl z praxe, jeho obličej pokryla slizovitá hmota, která mu začala rozžírat kůži a přikovala jej k zemi. Hona si začal stírat tlapami sliz z obličeje což se mu podařilo i se šupinami, kterých se postupně zbavil i na tlapách. Zmateně přešlapoval na místě a byl tak snadným cílem pro slizáka, který už se připravoval na chutnou večeři, v tom však do souboje vstoupila Mia a proklela nebohého slizáka, ten jí odpověděl vydatnou sprškou slizu přímo do jejího dekoltu což jí malounko vyvedlo z míry a se zděšením málem omdlela neb si všimla proměny svých vnad. Sliz zaváhal, asi rozmýšlel koho si dá k večeři jako prvního a toho využil Sad k útoku, jenže asi mu na nějakém cákanci ujela noha nebo se mu do výhledu připletl list z padajícího stromu, no zkrátka útok skončil tak, že stál přilepen na místě a po jeho plášti stékaly husté chomáče slizu. To už začínalo jít do tuhého. Hona s posledních sil pozvedl meč však chvějící ruka už nenašla dost sil k úderu, padl nejdříve na kolena a pak se zhroutil u Sadových nohou jejich oči se na okamžik setkali a z hrdla se mu vydral pro Sada nesrozumitelný skřek, ale Sad si právem myslel že mu Hona odkazuje věci z jeho batůžku, to jej potěšilo a s novým elánem se vrhl na žlutáka. Do bitvy se zapojil i čaroděj stojící opodál hlavu zvrácenou vzad oči zavřené a z pohybujících úst se mu linula zaklinadla. Žluták dostávál ránu za ránou, už nemůže se dlouho udržet ale co to…. On se dělí a jsou najednou z něj dva, to bylo hodně i na sada. Mia se dala na útěk Sad ustupuje a střílí poslední dva své šípy, sliz se roztéká po podlaze, je dobojováno, Sad si háže záchranný hod….uspěl, zbyl mu jediný život …..

Dali jsme se jakž tak dohromady, vzkřísili dnes poprvé Honu a postupovali dále do hloubky podzemního labyrintu. Stěny chodby se postupně začali stávat spíše hliněnými. Kamené stěny chodby postupně vystřídal jíl a čím dál jsme si připadali jako v noře. Trošku jsme váhali zda pokračovat, přeci jenom jsme měli v mečích nedávný tuhý souboj, Mia potřebovala, a to dost nutně, nový make up, ale nakonec Hona rozhodl, že jdeme dál, jen co to dořekl objevila se před ním jáma a v ní tělo malého zvířátka. Byl to krutnik, Sadovu přednášku nyní poslouchali všichni a tak se dozvěděli spousty zajímavého o tomto šestinohém plazi podobném zvířátku, co jí, co má rádo, jak si staví domeček, jak v něm má svojí postýlku, co mu udělá radost a mnoho jiných zajímavých detailů, mezi nimi i to, že dospělí jedinci mají ostny, jedovaté ostny, které dokážou vystřelovat poměrně přesně i na značnou vzdálenost a také to že není příliš dobře zůstávat v jejich blízkosti delší dobu neb tyto ostny z nich odpadávají a způsobují nepříjemnosti a také to, že žijí ve velkých společenstvech v tak zvaném úlu, kde mají přísná společenská pravidla, starší jedinci pečlivě vychovají mladé a ukrývají si poklady svých návštěvníků. Tato poslední poznámka rozhodla o pokračovaní do srdce úlu, ano nacházeli jsme se v úlu krutniků a hodlali jsme jej vyplenit.

Když vynechám Honovu návštěvu jedné jámy, z které jsme jej celkem snadno vytáhli tak se docela dlouhou dobu nic nedělo jen občas to ve stěnách, provrtaných skrz naskrz úzkými norami, trošku zarachotilo. Po chvíli jsme za jednou zatáčkou přece jenom zaslechli jasnější zvuk obyvatel úlu. Světlo nás již dávno prozradilo a tak opatrné Honovo a čarodějovo vykouknutí zpoza rohu bylo po zásluze odměněno a to dvěma ostny. Hona jej dostal do hrudi malounko hekl ustoupil a zezelenal, čaroděj (Sad se snažil vzpomenout na jeho jméno , ale vždy když už si myslel, že jej ví zamlžil se mu zrak a udělalo se mu ne úplně dobře a tak se po čase těchto pokusů vzdal-bude v tom určitě magie) ustoupil a i když zasažen začal si něco mumlat pod fousky, Sad letmo zkontroloval Miu zda nevytahuje strunu, z mumlání se vyklubala ohnivá koule uprostřed klubka krutníků. Vzduch ztěžkl vůní krve a škvařeným masem. Koule zaměstnala pár jedinců, ale ne dostatek. Nacházeli jsme se v hlavním sále úlu a krutniků tam byli celé generace.Tři zamířili přímo k Honovi, zatlačili jej ke stěnu a než kdokoli z nás mohl cokoli pro něj udělat, ležel na zemi a krutnici přes něj pokračovali dál. Chvilku kterou nám Hona dal jsme využili na základní bojovou pozici – ustup do chodby. Čaroděj, viditelně ne ve své kůži pomalu vrávoral vzad snažíc se z posledních sil udržet ohnivou kouli v blízkosti krutniků a snažil se dostat co nejdál z jejich dosahu. Sad se držel vzadu a pálil šíp za šípem, neustále však šilhal za sebe kde čekal další kruthniky a nemusel čekat ani moc dlouho. Vyrojili se zpoza rohu a okamžitě jej obklíčili, luk letěl do kouta a vzduch rozčísl zvuk dvou tasených čepelí které se mihli na d Sadovou hlavou a okamžitě přešli do seku, zleva i zprava se ozvalo lámaní kostí jak čepele si razili cestu těly krutniků, bylo jich však mnoho a tak nezůstalo u seku jediného a po chvíli Sad cítil, že není v převaze.

Situace se stávala kritickou, ne to už byla, stávala se … no větší kritickou. Z děr v chodbě začali vylézat stovky krutniků ( no bylo jich asi šest, ale i to bylo hodně) a dokonale obklíčili družinu. Miu obklopilo snad pět krutniků a tak Mia sáhla do útrob sebe sama a vytáhla hrst surové magie a mrštila jí po krutnicích. Vše co byl v jejím dosahu bylo o chvilku později seznámeno s černou magii, s polibkem smrti. Těla krutniků pod náporem této magie sebou zmítala, střeva létali vzduchem byla cítím smrt. Měli jsme naději….až na Honu, kterého si nikdo ve vzniklé vřavě nevšiml, ležel totiž u Milných nohou. Magie jej zasáhla plnou silou. Zaškubal sebou nadzvedl se a s rukou pozdviženou směrem k ní, v očích nevyřčenou otázku „proč zase já“ zachroptěl a zemřel ……

Poznání, vše je jednou poprvé ….

Miina magie rozmetala množství krutniků nebylo jich však tolik abychom měli vyhráno. Mia ještě stačila Helie pěkně zaflankovat a ta zaútočila na Krutnula Lorda a obě své čepele ponořila do jeho břicha, krev a bohužel i množství jeho jedovatých ostnů jí stříklo do obličeje. Pak Mia zavrávorala a padla k zemi.

Sad Helia a čaroděj zůstali sami v obležení kruthnické mládeže. Starší jedinci v tuto chvíli udělali osudovou chybu a ve snaze poskytnou mladým bojovou výuku v praxi zanechali na okamžik útoku a pozorovali jak si jejich ratolesti vedou. Toto drobné zaváhaní se nám podařilo využít na naklonění misek vah na naší stranu. Čaroděj vylovil z rukávu svoje poslední kouzlo a překvapení staříci poklesli ve všech jejich šesti kolenou, Sad skočil mezi klubko kruthniků a dvakrát sekl první úder nádherně oddělil ještěří hlavu od těla a druhý meč vnikl hluboko do druhého plaza a téměř jej rozpůlil.

Mia se slabě pohnula.

Helia se rozhodla k zoufalé akci. Téměř všechny svoje šipky nabila do kuše, rozeběhla se proti stěně, o kterou se odrazila vyskočila do vzduchu , roztočila se a spustila spoušť své kuše, déšť šipek zasypal blízké okolí a nebylo snad kruthnika který by neměl v kožichu její šipku.

Mia se zachvěla.

Tou dobou už ležel i čaroděj a nad jeho pláštěm se vznášel lehký opar magie, který jej zatím udržoval při životě. Musí vydržet bitva ještě neskončila, pomyslel si Sad, odhodil meče a uchopil opět svůj luk a dvakrát rychle vystřelil, moc nemířil a štěstěna tentokrát stála při něm a po jeho zásazích padl velký krzthnik chystající se zaútočit na Heliu, která se svým manévrem přeci jenom dostala do nebezpečné blízkosti několika dost poraněných však stále nebezpečných jedinců. Helia upustila kuši na zem a z posledních sil vrazila meč do nejbližšího nepřítele, s kterým společně klesli poblíž kuše. Sadovi šípy ukončili další dva plazí životy.

Miino tělo sebou prudce zaškubalo a Mia se odebral k Honovi sledovat závěr bitvy z pavlače o jedno dimenzi výše

Sad se rozhlédl kolem, už byl na bojišti sám spolu s jedním krzthnikem, který zvolna kulhal k němu, uvědomoval si, že musí spěchat neb jeho přátelům nezbývalo mnoho času. Čaroděje stále obklopoval slabý opar magie a vypadal že ještě chvíli vydrží, ale Helia se již nepokojně zachvěla. První šíp se zarazil hluboko do krutnula, druhý… Sad míří o něco déle a v hlavě se mu ozve slabý hlas: zbývá mu 11 životů. Musí již tento boj ukončit! Pomalu vypouští šíp, střela letí pomalu, čas v tu chvíli ztratil realitu, který se zabodává do krutnika …. určení zranění ……první hod 7 druhý ….. 4 ……je dobojováno ….. Sad spěchá k čaroději a snaží se jej probrat bohužel se nezdařilo, Helia se podruhé zchvěla, ach Sade více klidu!! Čaroděj se probírá a Sad spěchá k Helie. Sklání se nad jejím bezvládným tělem a s největším soustředěním jaké je ještě jeho unavené tělo schopno se snaží zastavit Heliu na cestě vzhůru po schodech věčnosti. Podařilo se …..

Po krátkém odpočinku jsme opatrně prozkoumali jeskyni (tak opatrně zas ne neb jsme ještě dvakrát spadli do jámy). Vzali poklady s Miou a Honou na záda a vydali se zpátky do vesnice. Hona je těžkej jak svina, ale nakonec jsme jej dovlekli k bráně vesnice. Ta je však zavřená ……

Vesničané velice brzy zapomněli kdo je zbavil dotěrných koboldů a nechtěli nás vpustit dovnitř. Potřebovali jsme si odpočinou a hlavně oživit Miu s Honou. .Důvodem jsou prý nějaké nepokoje na místním hřbitově, kde začínají obživovat jejich předci a tím pádem nikoho nepouští dovnitř. Nakonec po dlouhém handrkování s lordem Pejdrekem s námi poslal trpaslíka Mlčocha aby s Melisou domluvil oživení našich dvou přátel s tím, že uhradí část oživovacích nákladů pakliže dáme dopořádku hřbitovní problém. Melisa bydlela nedaleko na lesním paloučku a tak jsme nelenili a vyrazily k ní. Melise se oživovací rituál podařil, ale měšec Brašnářův se pěkně prohnul a nebyla to úklona poslední ….

Přečkali jsme do rána, načerpali nových sil a chtě nechtě vyrazili na hřbitov. Pokusy o bližší seznámením s Mlčochem ztroskotali na jeho nevrlém mručení. Hřbitov byl obehnán třísáhovou zdí a tak jsme zatím neviděli známky pohybu uvnitř. Dovnitř vedla velká dvoukřídlá vrata Hona je malounko pootevřel a my nakoukli dovnitř. Po hřbitově bloumalo pár kostějů. Stáli jsme před polootevřenými vraty a živě diskutovali nad taktikou střelby skrz mezeru mezi křídli dveří, když tu náhle Mia „rybářka“ rozrazila dveře a se slovy „ty kostějové vypadají slabě“ vběhla na hřbitov. Za cíl svého kouzla si vybrala nejbližšího kostěje a minula jej …. No a pak už jsme se jen dívali jak se z Mii stal jehelníček pro šípy kostějů, kteří se vyrojily odevšad. Mia šla k zemi. Nu co ted. Po krátké poradě jsme vymysleli rychlé vniknutí Mlčocha na hřbitov, vytažení Mii ven a zabarikádovaní dveří Honou a Mlčochem. To se také zdárně podařilo. Jen co se Hona s Mlčochem zapřeli do vrat už byly slyšet zvuky blížících se dvou těžkých těl, která v příštím okamžiku narazila na vrata. Úder byl mocný, ale Mlčoch jej celkem v pohodě ustál a jeho půlka vrat zůstala na svém místě. To se bohužel nedalo říci o druhé, ta se vyvalila z pantů a zavalila chudáka Honu. Na vyvaleném levém křídle vrat stál velký černý pekelný pes a z mordy mu odkapávala hnusně zelená slizovitá tekutina. Psovi oči pláli červeným světlem a hledali svůj cil. Na nic jsme nečekali a zasypali jej sprškou šípu a magie. Čaroděj vyčaroval nám už známou ohnivou kouli a umístil ji oboum pejskům za zadek což nelibě nesli. Druhý stále útočil na zavřenou půlku vrat drženou Mlčochem, ten však odolával a získával pro nás drahocenný čas.

Ze hřbitova přiletěl déšť šípů a my s nevalným úspěchem opětovali palbu. Sad se kousek posunul aby měl lepší přehled o kostějích a ke svému úžasu průzorem po vyraženém křídle dveří spatřil naší starou známou Niaran, zřejmě kámoška, ale asi ne naše. Sad byl tak překvapen, že jen tak tak stačil uhnout jejím dvěma šípům směřujícím k němu. To se však nepodařilo Honovi, který s obrovskou námaho právě vylezl z pod spadlých vrat. Jen co se postavil už zase ležel s šípem zabodnutým v oku…. To bude stát zase peněz ….

Psi vyděšeni ohnivou koulí neustále připalujíc jim jejich kožichy byli snadnou kořistí pro Mlčochovo válečné kladivo podpořené lehkými čepelemi Helii a slušnou dávkou z Sadova luku. Poté se Helia vyhoupla na hřbitovní zeď. Kousek po ní běžela a pak skočila mezi překvapené kostěje (překvapené určitě neb řada z nich v údivu pozvedla nadočnicový oblouk) a spustila svůj tanec mezi deštěm šipek. Zbytek družiny se soustředil na Niaranu, kterou nakonec uškvařil čarodějův ohen, kromě nechutného smradu z ní mnoho nezbylo. Záhy poté nastalo hrobové ticho jak se na správném hřbitově očekává, předci Winterhavenu byli napadrť, Mia se vzpamatovávala z komatu a Hona pomalu tuhnul.

Vydali jsme se prozkoumat hřbitov a na jednom místě na zemi jsme spatřili kruh zářící modrým světlem, zřejmě portál (čaroděj si byl jist a zničil jej) kudy byli přivoláváni nemrtví služebníci Nianary. To se ostatně potvrdilo nálezem dopisu adresovaného Niaraně od Karla, dále jsme se z dopisu dozvěděli několik zajímavých věcí, především to, že nás má Niarana odstranit abychom nepřekazili Karluv temný rituál. Zřejmě bude tedy na nás abychom mu jej překazili a tak už jsme se nezdržovali a pospíchali zpátky do vesnice (před tím jsme se samozřejmě stavili u Melisy s Honou).

Ve vesnici už byl klid a všichni se chovali jako by se nic nestalo. Pejdrek tam ani nebyl a prý objížděl farmy, čipera jeden. Takže akorát Mia trošku laškovala s jedním strážným, už je holka zase ve formě.

Všechny stopy vedou do Stínupádu a tak jsme se po nich vydali. Tentokrát jsme nezamířili do spodních pater, ale rozhodli jsme se prozkoumat nejdříve celé patro hořejší. Po chvíli průzkumu jsme narazili na mučírnu. Dokonce i s Katem! Společnost mu dělalo pár goblinů nějak zle nevyhlížejích a tak jsme se na ně vrhli. Kat se ukázal jako mazák a hned vytáhl cejchovací železo , kterým počastoval Mlčocha, jej to tak rozzuřilo, že provedl odvetný brutální útok. Rozmáchl se svým obouručním válečným kladivem a v rychlém sledu jím šestkrát krátce udeřil do Kata, kterému se podlomila kolena, (Hono, proč nemáš něco podobného…) na která jej definitivně poslali dva Sadovi šípy. Boj jsme tentokráte měli plně pod kontrolou. Mia s rukama pozvednutýma k vyslání magie se na chvilku zarazila a povídá „Ehmmm chlapci, kolik je maximum na čtyřstěnné kostce“. Výrazy našich tváří se jí asi příliš nelíbily neb se nakvašeně odebrala do přilehlé chodby, kde bylo několik cel k průzkumu.
Helia s Honou, lačnícím po krvi, honila po mučírně vyděšené gobliny a konečně se jí podařilo pěkně zaflankovat a nadělit svých obligátních 30Dm. Bylo po bitvě, spíš po nájezdu. Letmo jsme prohlédli přilehlé místnosti a v jedné cele našli zavřeného goblina. Příště jej podrobíme výslechu, ostatně jsme v mučírně, snad se dozvíme nějaká tajemství Stínupádu a jeho pána minulého i toho součastného …….
(Míla/Sad)

23 dubna, 2009 Categorized under Nezařazené - No Comment

4. seance | Extrakce Železného zuba

Po z poloviny úspěšném nájezdu na koboldí hnízdo u vodopádu se Družina všeobjímajícího chaosu pomalu zotavovala v hostinci U Wraftnové. K torzu družiny, které se účastnilo prvního masakru původního koboldího obyvatelstva, což byl Banishar, Sad, Helia a Hóňa, se přidala Mia (se kterou navázal vcelku blízký vztah starý obšourník Eilian), Helir a Corvus, kteří se konečně dokázali odtrhnout od svých aktivit ve městě. Není přesně známo co bylo přednější než pomoc druhům v boji, ale je jisté, že u Mii to zahrnovalo jednoho strážného od brány a noční oblohu a u Corvuse zase jednu podivnou trofej z předchozích bojů, kterou podroboval důkladnému studiu (člověk by až řekl, že to snad je obří koboldí penis, ale to snad ani Corvus nemůže být tak zvrhlý…).

Družina se tedy po řádném odpočinku vydala dokončit to, co u vodopádů předchozího dne začala. Již z dálky byl cítit zápach spáleného masa a skrze dunění padající vody byl slyšet také srdceryvný nářek koboldích maminek a babiček. To však naši družiny neodradilo od frontálního útoku na truchlící členy koboldí tlupy, kteří se shromáždili na prostranství před vodopádem a oplakávali zde své mrtvé. Jednomu z nich se povedlo vzniklé krveprolití přežít a vběhl někam do vodopádů. Později se ukázalo, že se za padající vodou schovává celkem rozsáhlá jeskyně, kde sídlil zbytek kmene, včetně svého gobliního vůdce a učitele, Źelezného zuba, patřičně připravený a odhodlaný s vetřelci skoncovat, díky varování svého druha, který unikl genocidě před jeskyní.

Netušili ovšem jaká bestie do jejich útulné jeskyně vstoupila v podobě eladrinky Helii. Ta se, i za cenu dání svého života všanc, vrhla do největšího chumlu nepřátel a její ruce se proměnily v smrtící kosu, která pokosila prakticky všechny koboldí mladé v dosahu. Za svou odvahu však ihned zaplatila zbytkem svých sil a podlehla smršti úderů od zbylých koboldů.

Na to nastoupil na scénu samotný Železný zub. Impozantní jméno za sebou skrývalo celkem normálního goblina s ulomeným zubem a ukrutnými bolestmi břicha po včerejší hrachové polívce a bečce piva. Jeho poddaní mezitím zatočili také s Hóňou a pomalu se chystali udělat krátký proces i s Miou a Corvusem. S obdivným pohledem vzhlíželi na svého pána, který ztečí zaútočil na Banishara a obrovským úderem sekery ho plynule minul. Sebral tedy své rezervy a rozmáchl se znovu a znovu a pokaždé marně. V koboldech pomalu začala klíčit panika. Když tyto stvůry není schopen zastavit ani náš velký náčelník, kdo jiný by mohl? My snad? To je marné, nač vůbec žít, je to stejně ztraceno, naše děti, ženy i babičky jsou mrtvy, proč bychom měli žít my? A postupně se nechali všichni do jednoho pozabíjet, aniž by jen zvedli ruku na svou ochranu.

Železný zub zatím nebojoval ani tak s magickou ochranou svých nepřátel jako spíš se starostí, jak pořádně zacílit svůj útok a přitom nedovolit svým svěračům byť jen na chvíli polevit v sevření, protože chemické reakce hrachu se zkvašeným pivem uvnitř jeho střev právě dostoupily bouřlivého vrcholu. A nevedlo se mu o nic lépe než na počátku boje. Postupně se na něj zaměřil kromě Banishara i Sad a Helia a to se mu stalo osudným. Po další sérii minutí a ošklivých zraněních, které ovšem nebyly nic proti tomu, jaké bolesti břicha prodělával, se nechtěně musel smířit s porážkou a se slovy: „Kalareli, ta tvoje hrachovka je metlou všech goblinů. Aaaargh, můj pane Orcusi, připrav se na můj příchod.“, odešel z tohoto slzavého údolí.
Vcelku zdecimovaní, ale živí, jali se dobrodruzi pleniti útulnou koboldí jeskyni. V rohu, kde evidentně sídlíval Železný zub, objevili truhlu, v níž leželo magické brnění a veškerý peněžní lup získaný nájezdy na obchodní karavany jedoucí po Královské cestě. Klíček od truhly měl u sebe Železný zub společně se vzkazem od jakéhosi Kalarela, který zněl asi takto:

DOPIS/OBRAZEK

Sad prohlásil: „Ten Karel bude určitě bydlet v té Stanové pevnosti, co je na sever od Vinterhovnu.“
A tak družina vyrazila zpět do Winterhavenu ošetřit si své rány a připravit se na drsné boje, které je jistě čekají, až se setkají s temným knězem ještě temnějšího démonického boha nemrtvých, Orcuse.

Večer po vybití koboldího hnízda si ještě Mia zalaškovala se starým Eilianem, Sad s Heliou si zahráli na stopovanou s Ninaran a všichni si vyslechli temnou legendu spojenou se Stínopádem, kterou jim zhruba v následující zhuštěné verzi přednesl mudrc Valthrun:

DOPIS/OBRAZEK

„Sýra Gekona si dáme zítra k večeři a na to se musíme pořádně vyspat.“ prohlásil Sad a odebral se do svého pokoje.
Ráno družina vyrazila směrem na Stínopád, což udělalo nemalou radost lordu Padraigovi, který se tak úspěšně vyhnul zaplacení odměny za vybití koboldího hnízda a hned večer za uspořené peníze uspořádal velkolepou oslavu. Ale to je z trošku jiného soudku.

Jak se družina blížila ke Stínopádu, pozvolna začala být ve vzduchu cítit podivná změna. Nemluvě o Helirově zpoceném tělu, vzduch začal být najednou jaksi těžký, sluníčko již nesvítilo tak jasně a přestávalo hřát a všechen ptačí zpěv pomalu utichal. Také listí na stromech a tráva ztrácely svou barvu a stromy samotné přestávaly růst do výšky a více se podivně kroutily a svíjely u země v trnitých šlahounech a neprostupných křovích. To se projevoval zhoubný vliv Stínové brány, která vysílala své zkázonosné paprsky do okolní krajiny.
Samotná pevnost již dlouho nebyla tou honosnou stavbou jako v dobách své největší slávy. Po velkém zemětřesení nezbylo z budov a z opevnění nic víc než sutiny a hromady obrovských balvanů. A skrz tyto sutiny vedla ušlapaná cestička, která končila v temném podloubí. Nikomu se tam moc nechtělo a tak začalo pečlivé pročesávání zbytku pevnosti, zda neexistuje jiný vchod. Za občasného kukání, které bylo domluveným signálem, nakonec družina zjistila, že prostě jiný než tento evidentně používaný vchod neexistuje, anebo ho nejsou schopni nalézt.
A tak vyrazily co nejpotišeji vstříc neznámu po dlouhých schodech vedoucích kamsi dolů do nitra pevnosti. Problémem se ovšem stala Miina sukně. Helir si všiml, že pokud by se dostal o pár schodů níže a v tu pravou chvíli by se ohlédl, tak dokáže díky svému malému vzrůstu zahlédnout až nečekaně zajímavé věci skrývající se na jindy pečlivě střežených místech. A tak vyrazil o pár schodů před Miu a s hraným zájmem o zbytek družiny se co chvíli s oplzlým výrazem ve tváři otáčel. Mie to začalo být po chvíli podezřelé a když prozřela a odhalila úmysly zvrhlého trpasličího kněze, tak ve snaze zabránit dalším chtivým pohledům udělala nepředložené pohyby, které ji dokonale vyvedly z rovnováhy. Při svém krkolomném pádu ze schodů srazila také Helira a oba se skutáleli až k patě schodiště. Toliko k opatrnosti a tichosti při vstupu do pevnosti zamořené kdovíjakými stvůrami.
Jedna ze stvůr překvapeně stála v místnosti, do které schody ústily, a nevěřícně koukala na propletené klubko těl válející se pod schody. Nakonec ale u goblina, který se z té stvůry vyklubal, převládlo zděšení nad překvapením a rychle vyklidil pole do vedlejší místnosti. Obzvláště, když se proti němu rozběhl Hóňa. Ten se však po pár krocích propadl do připravené jámy uprostřed místnosti, plné hladových krys s velice ostrými zoubky. Sice se po chvíli vyškrábal nahoru, ale to už z něj crčela krev jako z cedníku a po chvíli byl oslaben natolik, že se odporoučel do sladkého bezvědomí. O krysy se pak postaral Corvus pomocí ohnivých střel. Zbytek družiny mezitím zpacifikoval několik goblinů a prohraboval se jejich věcmi. Hóňa se nakonec také vzpamatoval a mohlo se pokračovat dál.
To, že plížení je velice slabou stránkou kohokoliv z družiny hned v následující části sklepení předvedla lehkonohá eladrinka, zlodějka Helia. Z míst odněkud před družinou se začaly ozývat zvuky hádky, ve které se daly zaslechnout slova jako poklad a kopání a tak. A tak se Helia vydala plížením plazením vpřed zjistit, co se to tam vlastně děje. Okamžitě si ji však všiml hlídkující goblin a zahájil na ni střelbu. Místnost byla v totálně dezolátním stavu a vyjma několika ostrůvků podlahy původní úrovně byla celá rozkopaná a zbytek místnosti měl dno až o zhruba 10 stop níže. Když už byla družina prozrazena, rozhodla se vzít místnost frontálním útokem. Nejpozoruhodnější výkon předvedl Helir. Rozhodl se přeběhnout přes úzkou plaňku spojující vstup do místnosti s jedním z ostrůvků, smekla se mu však noha, dopadl obkročmo na plaňku a s úpěním se převrátil a po hlavě spadnul na zem. Tam se na něj okamžitě vrhnul jeden ze dvou strážných dráčků, kteří zde přebývali společně se svými pány. Hóňa se vmžiku vrhl svému druhovi ve zbrani na pomoc, ale byl již velice oslabený z předchozích bojů a tak po chvíli udělal to, co mu šlo vždycky nejlíp a upadl do bezvědomí.
Nakonec se však družina i s tímto bojem popasovala nadmíru dobře a vyrazila vstříc dalším dobrodružstvím. Co je asi čeká na konci temného schodiště, které odbočovalo z chodby vedoucí ke kopáčům? Nebo se radši pokusí zjistit, co se skrývá ze některými z neotevřených dveří v předchozí místnosti? Uvidíme příště.

21 března, 2009 Categorized under Nezařazené - No Comment

3. seance | Lesk a bída Winterhavenu

(DOPLNIT FOTKY)

datum: sobota 21.3.2009
místo: Hacienda Luňáček
docházka: DM, Banishar, Mia, Sad, Helia, Soptík, Helir a Hóňa 🙂

Winterhaven je malé provinční městečko, ve kterém se nic zajámavého neděje. Lidé žijí své poklidné životy a jediné, co jim v poslední době dělá vrásky na čele, jsou zlodějské nájezdy koboldů. Mimo jiné i z tohoto důvodu se jednoho slunného dne před hlavní branou objevila prazvláštní skupinka individuí a rázným krokem vstoupila za brány maloměsta.

Své diplomatické schopnosti a nepřehlédnutelné charisma se rozhodla použit naše přidělená klerička MIA a hned u brány to rozbalila na strážce. Ten se nebránil ani za mák a s pohledem upřeným do jejího výstřihu nás hned poslal k sídlu místního patriarchy. MIA povzbuzená jednoduchým skalpem vstupuje do dialogu i se strážným, který stojí u velké brány chránící obydlí lorda Pejdreka.
„Posílá nás lord Farkelaj, abysme vás zbavili koboldů. Pusť nás za vaším lordem Pejdrekem“
prohlásila Mia, nasadila jeden ze svých neodolatelných úsměvů a nadechla se do hrudního koše.
„Žádnýho lorda Farkelaje neznám a tohle by mohl říct každej“ zpražil ji strážný. Po chvilce bylo jasné, že po ceste z Fallcrestu trávila moc času s bručícím hraníčářem Sadem a to ji inspirovalo k netradičnímu přístupu ke jménům a názvům.
Strážce prvotní renonc vyloženě nepotěšil, takže další vysvětlování ani použití správného jména lorda Markelhaye s jeho neústupností nehlo. Pokud máme zájem s ním mluvit, máme počkat v hospodě, kam se lord Padraig chodí bavit. Někdy. Skupinka tedy chcouce nechcouce akceptuje odmítnutí a vyráží směrem k hospodě. Jen Mia si uraženě zamumlá „Pán bude asi na chlapy“ a zádumčivě zůstává pozadu. V jedné chvíli si Sad všímá, že kde se vzal tu se vzal, jde s naší skupinkou někdo cizí – trošku nemotorný dragonborní bojovník s velkým obojručním mečem přes rameno.
„A ty seš kerej, šupináči“ zaháji Sad žoviálně diskusi s nově příchozím.
„No já, já, já…chci jít s váma a vydělat si nějaký peníze, jo, jo, peníze“ odpovídá trochu nejistě hromotluk a podivně se při tom usmívá. „Co umíš a proč bysme tě měli brát s sebou? Jak víme, že někho z nás nebodneš ze zálohy?“ zcela bez zájmu vystřelí otázku Banishar a tváří se vyloženě nepříjemně. „No, no…umím s mečem a chci si vydělat ty peníze, jo jo…peníze“ opakuje nováček a se slovem peníze se pokáždé, ještě než ho vysloví, skoro pomazlí. „Soptíku, je tu nějakej vod vás a rád by s náma šel. Dá se mu věřit, co myslíš?“ ptá se, odpovědí né zcela uspokojený Banishar, dragonborna Soptíka, který se právě k diskusi přichomejtnul. „No jasněě, berem ho s sebou“ odpoví bez zaváhání Soptík a už se s příbuzným poplácavají po ramenou a kříží své dračí ocasy. No, jiný kraj, jiný mrav. „Ok, ale z první výpravy nedostaneš nic. Musíme si vyzkoušet, že jsi co k čemu“ ukončuje Banishar diskusi a jen vysloví poslední větu, upoutá pozornost skupiny povyk u hlavní brány. Po chvilce je vidět stráž vyvádějící Miu (později jsme zjistili, že byli na cestě do šatlavy). Ukázalo se, že naše povedená klerička se dostala nepozorovaně za bránu, kde ji ale čapli a rozhodli se uvěznit. Stavíme se jim do cesty a když už to vypadá na hrubší výměnu názorů, objevuje se menší plešatý chlapík a představuje se jako lord Padraig. V krátkosti mu opakujeme, proč jsme do městečka dorazili a omlouváme prchlivost Mii. Lord se svěřuje se svými obavami ohledně koboldích útoků a také se svou neschopnosti dát do kupy skupinu, která by za koboldy vytáhla. Rád by naši nabídku přijal, ale může nám za ni nabídnout jen 100zl a cokoliv najdeme, si můžeme nechat. I pokud to dříve patřilo místním, to prý může zařídit. Odměna nás sice neohromila, ale svrbí nás dlaně, takže ji přijímáme.
V tu chvíli se objevuje trpaslík Helir a svěřuje se nám s tím, že v místním kostele zapředl hovor se sestrou Linorou. Ta nejenomže umí přívádět zpět mrtvé, ale také se mu svěřila, že její známá Miranda postrádá svého manžela. Ten udajně našel starobylou mapu dračího pohřebiště a po poradě se starým Elianem se vydal hledat poklad, ke kterému ho mapa dovede. To vše se stalo před třema dny a starého Staula od té doby nikdo neviděl.
Takže tu máme nejenom koboldy, ale ještě dračí pohřebiště. Bezva. Ještě předtím, než vyrazíme na cestu (ať už kamkoliv), chceme najít místního mudrce Valthruna, který by mohl vědět, něco víc o pohřebišti, koboldech a možná i o Stínopádu, což je bývalá pevnost 2-3 míle od města a ve které se prý prohání upíři a další šmejdi. Ve své věži nejní, ale jelikož je kolem oběda, vyrážíme do hospody.
Tady se to hemží lidmi, se kterými potřebujeme mluvit. Za prvé je to babka Delphina, která prodává Linoře tajné byliny nasbírané práve kolem Stínopádu. Ta nám leccos poví, o goblinech, o tichu, které v místě panuje a potvrdí i to, že starý Elian poslal Staula na jih. Druhým je právě seschlý násoska Elian, který si nejprve splete Banishara s Lumírem Mlčochem , svým kamarádem z dětství, a pak s námi opilecky laškuje. Na svůj věk je to ještě kaňour, ale rozumného slova z něj nedostaneme. Oběd si v hospodé dává i Valthrun, který ví lecos a trochu nás zasvětí do historie Stínopádu – leč jako vědátor má všechno z knih. Nikdy na místech, o kterých toho tolik ví, nebyl. Slíbí nám, že zkusí o pevnosti ještě něco vyčíst. Poslední tajemným hostem hostince je ve stínech skrývající se elfka Ninaran. Ta se ve Winterhavenu skrývá před svou minulostí a ví také něco o kultu, který se prý v tomto místě začíná rozmáhat a má snad své centrum u vodopádů. Je to pohledná hraničářka, ale přidat se k nám nechce. Škoda 😉
Končíme náš diskusní kroužek v hospodě a vyrážíme zpět po cestě, která nás do městečka přivedla. Ninaran nám poradila jak nejlépe najít vodopády a společně s Elianem nám načmárali něco jako mapu a začít máme právě tady, na cestě vedoucí na jih.

Údajné dračí pohřebiště nacházíme bez problémů a pod srázem vidíme dva strážné dráčky a několik dalších postav, které v místě kopají a odnášejí pytle s „něčím“. Ve chvíli, kdy nás zahlédne jejich předák, volá na nás „Rychle, pojďte se podívat, co jsme našli“. Skupina až na Sada a Miu schází přístupovou cestou k „archeologům“ a hned jak se přiblíží, předák obrátí a vykřikne „Na ně!“. Strážní dráčci se zakousnou do Banishara a dalších kolem stojících a začne řežba. Mia i Banishar (který to odnes asi nejhůř) dostanou mj. i šutrem do hlavy (za 8 a 10 životů) , ale nakonec je všechny udoláme. Nováček Hóňa se chrabře vrhne do bitevní vřavy a nepřátelé pod údery jeho dvojručáku padají jako švestky, ale jen se mu nějaký dostane na kůži, ehm na šupiny, moc nevydrží. V jednu chvilku ho teleportující se archeolog bodá do boku a Hóňuv jepičí život tím málem ukončí. Nakonec se nám ho ale společnými silami povede vrátit do světa živých.
Jen bitva skončí, v hromadě hadrů najdeme starého Staula. Ten říká, že to co hledal nenašel, ale zato ho tito svázali a jali se kopat místo něj. Pak prý to něco našli a v tuto chvíli jen zakrývali stopy. Ač to vypadá, že nekecá, stejně mu nevěříme. Helir podrobně zkoumá nejenom zrcátko, které jsme našli u předáka a vypadá, že ho na místě vykopali, ale také Staulův medailonek, ve kterém nosí na krku podobiznu své ženy-ještě když byla mladá a krásná. Staul mu ho z vděčnosti dává a vypadá to, že Helir ví něco, co my ne. Banishar se Sadem ještě chvíli na místě kopou a zbytek družiny propátrává naleziště, ale nic nenacházíme. Pouštíme tedy Staula domů (poté co se oblékl po hloubkové kontrole tělesných dutin) a vyrážíme zpět na cestu.

V zatáčce, tam kde jsme po cestě do Winterhavenu potkali koboldy, jsme po cestě druhým směrem potkali další. Tentokrát to bylo několik bojovníků, šaman a kouzelník. Dali nám docela zabrat a nováček Hóňa dostal dnes už druhou příležitost se ukázat. Tato, na první pohled jednoduchá potyčka odradí Soptíka a ten se balí a odchází zpět do města na divadelní představení. Prý ženský soubor. Jeho příkladu po chvíli následuje i Mia, která musí být před setměním „doma“ a Heliar, který je na tom podobně. Zbylí hrdinové – nováček Hóňa s prvními zářezy na svém meči, zlodějka Helir, hraničář sad a zádumčivý Banishar se nakonec dají dokupy a rozhodnou se v cestě pokračovat.Po chvilce prodírání lesem zahlédne čtveřice brod a u něj a i dále okolo řeky několik koboldů. Všichni našlapují zlehka, jen Banisharovi sjede noha a zlomí při došlápnutí větev. V tu chvíli zvednou koboldi své nehezké hlavy a zakřičí na poplach. Sad s Heliou hned pár zlikviduje, ale pak se seběhnou i ostatní a začnou Sada zasypávat oštěpy. Jeden hodně aktivní se k němu nachomejtne a hned v další chvíli Sad padá k zemi. Máme štěstí, většina z ních jsou chabrusáci a padají skoro sami. V jedné chvíli nastane zvláštní situace. Sad leží. Hóňa se rozhodne ho vyléčit, stejně tak Banishar se vydá použít jednu ze svých schopnosti na jeho záchranu…Helia vyrazí směrem k řece, mine posledního živého kobolda v naší blízkosti, přeběhne řeku a nacharguje koboldího šamana spolu s jedním bojovníkem-oba stojící ve zvláštním kruhu z kamenů. Bohužel štěstěna stála zrovna na druhé straně řeky, takže aniž by je škrábla, teleportuje se na ekšn pojnt zpět k lesu, ale to už slyší za svými zády rytmické zvuky rozráženého vzduchu.
Šaman z rodu koboldů ma v ruce zvláštní klícku na klacku, kterou roztáčí a v jedné chvíli ji vrhá směrem za prchající Heliou. I když se jí povede vyhnout se, klícka se rozbíjí opodál a vyhrnou se z ní desítky brouků, které ji začnou kousat. A jde do tuhého. Na pomoc ji přispěchá Banishar a vyzkouší svuj nový fígl. S 20 na kostce vyráží a šťouchá do bojovníka a posunuje ho o pole vedle. Ehm. Zklamán smrtonostností svého nového fíglu pak přehlédne, že bojovník bere nohy na ramena a peláší směrem k nedalekému vodopádu. Nakonec se čtveřici povede zlikvidovat jak zdrhajícího, tak šamana a s brouky v kožichu už jen obhlíží vějíř vodopádu, zpoza kterého se semtam ozvou zvuky, které s padající vodou moc společného nemají. Co ve skutečnosti ukrývá proud padající vody se nejspíš dozvíme hned v dalším pokračování kroniky:)
(Banishar)