29 ledna, 2010 Categorized under: Nezařazené - No Comment

Martinova škola D&D – 2. lekce (pohyb)

Minule jsme si připomněli jednotlivé akce, tak bysme se na ně mohli podívat blíže. Dneska to bude Akce pohybu (move):

Tato akce zahrnuje jakýkoliv pohyb z jednoho místa do druhého. Obvykle může být provedena pouze ve tvém tahu.

Pohyb je ovlivněn Rychlostí (Speed) bytosti. Když má bytost Rychlost 6, tak se může pohnout o 6 polí jednou akcí pohybu.

Pohyb diagonálně je stejně náročný jako jakýkoliv jiný pohyb, pouze se nesmí chodit diagonálně přes roh nějqaké pevné překážky (zeď, skála apod.), což nezahrnuje jiné bytosti.

Skrz zabrané pole se pohybuje následovně:

– Skrz spojence se lze pohybovat jakkoliv. Nelze však na tomto poli pohyb zakončit – leda když spojenec leží na zemi.

– skrz nepřítelem zabrané pole se za normálních okolností nelze pohybovat – lze to pouze tehdy, když je nepřítel bezmocný (viz stavy v jedné z dalších lekcí) nebo když je o 2 stupně menší nebo větší než ty.

– zakončit pohyb na nepřítelem obsazeném poli lze pouze tehdy, když je nepřítel bezmocný. Nicméně nejmenší (tiny) bytosti mohou zakončit svůj pohyb na poli větších bytostí.

– pohyb nelze zakončit na místě, kde nesmíte stát – skončí o pole dříve.

– když ležíte a někdo na vás stoupne, tak se můžete zvednout tak, že se posunete o 1 pole (shift) a poté se zvednet. Když to nelze (všechna pole okolo jsou zabraná), nemůžete se zvednout (viz Sad a chobotnice kdysi dávno:-) )

Obtížný terén (suť, schody, voda, les, nízká zídka apod.) – pohyb na něm stojí o 1 bod pohybu více – resp. vždy, když vstupujete do těžkého terénu, tak vás to stojí o 1 bod pohybu více

Nelze se posunout (shift) do těžkého terénu. Pouze pokud máte z nějakého důvodu možnost shiftovat o více polí, tak můžete.

Dvojitý pohyb – lze ho dosáhnout výměnou standardní akce za akci pohybu.

Prostě sečteš dvakrát svůj pohyb a pak se pohneš.

Pád

1k10 zranění (hit points) za 10 stop pádu.

Po pádu ležíte (prone), pouze pokud jste neobdrželi žádné zranění, tak zůstáváte na nohou.

Ti, co jsou trénovaní v Akrobacii se mohou pokusit o redukci zranění z pádu.

Když se vás někdo pokusí shodit ze skály nebo do studně, tak se můžete pokusit zachytit hned na začátku pádu pomocí záchranného hodu. Při úspěchu zůstáváte ležet na kraji na zemi (opět prone).

Obklíčení (Flanking)

Dvě bytosti mají nepřítele mezi sebou a sousedí s ním. Získávají tak bojovou výhodu.

Nemůžete flankovat pokud z nějakého důvodu nemůžete útočit nebo pokud z nějaké důvodu nemůžete dělat útoky příležitosti (jste omráčení apod., opět viz stavy v příštích lekcích).

Přitáhnutí, Odstrčení a Sklouznutí (Pull, Push a Slide)

Přitáhnutí je vždy na bližší čtverec k vám. Odstrčení je vždy na vzdálenější a Sklouznutí je kamkoliv.

Vše to je vynucený pohyb (forced movement).

Na pole, kam hýbete s ovlivněnou bytostí musí být z původního pole vidět.

Tento pohyb ignoruje těžký terén a nelze ho vést vertikálně.

Tento pohyb nevyvolává útoky příležitosti.

Není ovlivněn schopností pohybu ovlivněné bytosti ani její rychlostí.

Nelze ho provést skrz pole, kudy nejde projít.

Teleportace

Musíš vidět cílové pole.

Můžeš se teleportnout i na pole, na které by ses sice klasickým pohybem nedostal, ale vidíš ho.

Nevyvolává útoky příležitosti.

Cíl musí být pole, na kterém můžeš stát.

Když jsi byl znehybněn pomocí pout nebo držení, tak tě teleportace tohoto znehybnění zbaví. Pokud jsi byl znehybněn pomocí vlivu na tvou mysl, tak se tohoto znehybnění nezbavíš.

Fázování

Speciální typ pohybu, který ovládají některé bytosti – duchové, spektry apod.

Lze se tak pohybovat skrz zdi a jiné překážky, skrz bytosti a těžký terén nehraje roli.

Pohyb se však musí zakončit na nezabraném poli.

Tak to by pro dnešek stačilo.:-)

Leave a Reply