Archive for Listopad, 2012

23 listopadu, 2012 Categorized under Nezařazené

Inciativa – vysvětlení

Takže malé shrnutí k iniciativě, protože mě taky zajímalo, jak by to vlastně mělo fungovat.:-)

Při prvních hodech na iniciativu v encountru si každý hodí svou iniciativu a tu má jako výchozí po celý encounter – zařadí se tak do celkového pořadí iniciativ na své místo. Jeho pořadí se ale může změnit, a to pomocí delay (odložení) tahu nebo díky ready action (připravení akce).

Odložení (delay)

 • Musí se odložit celý tah, tj. nelze si odložit tah, když už jste provedli nějakou akci. Dále si nelze odložit tah, když jste omámení (dazed) nebo, když nemůžete provést žádnou akci.
 • Nemusí se hlásit dopředu, kdy chcete hrát (to hrajeme špatně). Když skončí tah nějaké postavy (soupeře či spolubojovníka) stačí říct, že chcete hrát. Poté se trvale změní vaše pořadí v daném pořadí iniciativ.
 • Když z jakéhokoliv důvodu neprovedete svůj tah předtím, než na vás znovu přijde řada, svůj odložený tah ztratíte. (tady moc nejsem schopen dát příklad, ale asi to půjde nějakou speciální schopností apod.) Ale současně to znamená asi také to, že neztratíte to své původní pořadí v hierarchii iniciativ.
 • POZOR! I když si odkládáte tah, tak začátek vašeho tahu probíhá normálně podle vaší iniciativy. Tj. dostanete zranění z ongoing zranění a prostě se vyhodnotí vše, co se má na začátku tahu vyhodnotit. Tj. normálně předtím, než si své akce odložíte. (to hrajeme špatně)
 • POZOR!! Ještě hůř hrajeme konec tahu.:-) Tam se to vyhodnocuje ve dvou vlnách.
  • Hned ve chvíli, kdy se odloží tah (tj. v původním pořadí dle iniciativy a tím pádem před samotnými akcemi, které proběhnou někdy později), se ukončí efekty, které přinášejí nějakou výhodu tobě nebo tvým spojencům a které měly trvání do konce tvého příštího tahu (tj. odložením nelze prodloužit jejich trvání).
  • Hned ve chvíli, kdy se odloží tah (tj. v původním pořadí dle iniciativy a tím pádem před samotnými akcemi, které proběhnou někdy později), se ukončí jakékoliv síly, které musí být udržovány (sustain). Prostě to nelze udělat. Ve chvíli, kdy si odložíte tah, tak prostě dle mechaniky hry není prostor pro použití potřebné akce pro udržení síly v platnosti (všechny akce si odkládáte na později, ale váš tah jako takový probíhá již nyní).
  • Na konci odložených akcí se vyhodnotí jakékoliv škodlivé efekty. Tady jde jen o to, že odložením tahu se nelze vyhnout škodlivým efektům.
  • Na konci odložených akcí se provedou záchranné hody, pokud nějaké musíte provést.

Připravení akce (ready an action)

 • Místo normálního použití svých akcí si můžeš některé ze svých akcí připravit jako reakci na činnost jiné postavy ve hře a tuto akci provést jako immediate interrupt ve chvíli, kdy budou splněny předem definované spouštěcí podmínky. Například řekneš, že „ve chvíli, kdy někdo otevře dveře, tak tam vystřelím šíp“ nebo „jakmile se někdo pohne na pole 2 sáhy ode mne, použiji svou pohybovou akci a uteču od něj“ atp.
 • Nejprve si zvol akci, kterou si chceš připravit. Například typ útoku nebo něco jiného. Současně si urči cíl, vůči kterému si svou akci připravuješ. Jako připravovanou akci si můžeš zvolit standardní akci nebo akci pohybu nebo menší akci. POZOR! Příprava jakékoliv akce ale vždy spotřebuje standardní akci (tj. pro přípravu menší akce si spotřebuješ svou standardní akci!!).
 • Poté si zvol spouštěcí situaci, která tvou připravenou akci vyvolá. Když uvedená situace nastane, máš právo provést svou připravenou akci (ale nemusíš). Pokud spouštěcí situace nenastane nebo se ji rozhodneš ignorovat, tvá připravená akce neproběhne a tvůj další tah proběhne normálně (tj. nedojde k tvému posunu v pořadí iniciativ).
 • Připravená akce proběhne jako immediate interrupt. Ten má každý jen jeden za kolo, tj. pokud chceš provést připravenou akci, nesmíš použít žádný útok příležitosti nebo jiné své speciální útoky, které jsou immediate interrupt.
 • Přerušení akce nepřítele. Pokud chceš útočit předtím, než zaútočí nepřítel, měl by sis svůj útok připravit jako reakci na pohyb nepřítele. Tím přerušíš pohyb nepřítele a zaútočíš na něj dřív, než on na tebe. Pokud bude tvá akce spuštěna až útokem nepřítele, tak tvůj útok proběhne až po útoku tohoto nepřítele. Je to důležité z hlediska taktiky v boji.
 • Změna iniciativy. Poté, co provedeš svou připravenou akci, přesuneš se v pořadí iniciativy přímo před bytost, která spustila tvou připravenou akci.

Odložené akce prakticky nehrajeme a je to dost škoda. Dám příklad jednoho supr využití třeba pro Heliu – hodí si vysokou iniciativu a nemá při svém tahu nikoho, kdo by jí u nepřítele flankoval kvůli sneak attacku. Provede tedy akci pohybu, dojde tím k nepříteli a poté si připraví útok, který bude reagovat na pohyb některého ze spojenců, který se s ní dostane do flankovací pozice u sousedícího nepřítele. No a pak třeba Džeian přijde Helie pomoci s flankováním a jakmile dojde na místo, ve kterém s Heliu flankuje daného nepřítele, tak Helia zaútočí již s flankem. Poté provede svůj útok i Džeian, taky s bojovou výhodou od Helii. Prostě win win pozice, jak by řekl MílaJ. No a Helia se přesune v pořadí iniciativy ze svého původního postavení těsně před Džeiana.

Abych to shrnul, odložení tahu hrajeme veskrze špatně a měli bychom ho hrát tak, jak jsem nastínil a jak je to v pravidlech. Odpadnou tím totiž veškeré nejasnosti, které s tím vždycky byly spojeny. Souběžně s tím to ale znamená, že bychom měli hrát iniciativu také podle pravidel, protože pak to všechno dává mnohem větší smysl.

Abych to shrnul ještě víc, dost se mi tuten systém iniciativy zamlouvá.:-)

 (Martin z Boru)