Archive for Leden, 2010

30 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené

D&D Druhé dobrodružství by Kudla/DM

S novým rokem jsme vyměnili DM, Martina vystřídal Kudla a chopil se dalšího dobrodružství v zemi D&D.

29 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené

Martinova škola D&D – 2. lekce (pohyb)

Minule jsme si připomněli jednotlivé akce, tak bysme se na ně mohli podívat blíže. Dneska to bude Akce pohybu (move):

Tato akce zahrnuje jakýkoliv pohyb z jednoho místa do druhého. Obvykle může být provedena pouze ve tvém tahu.

Pohyb je ovlivněn Rychlostí (Speed) bytosti. Když má bytost Rychlost 6, tak se může pohnout o 6 polí jednou akcí pohybu.

Pohyb diagonálně je stejně náročný jako jakýkoliv jiný pohyb, pouze se nesmí chodit diagonálně přes roh nějqaké pevné překážky (zeď, skála apod.), což nezahrnuje jiné bytosti.

Skrz zabrané pole se pohybuje následovně:

– Skrz spojence se lze pohybovat jakkoliv. Nelze však na tomto poli pohyb zakončit – leda když spojenec leží na zemi.

– skrz nepřítelem zabrané pole se za normálních okolností nelze pohybovat – lze to pouze tehdy, když je nepřítel bezmocný (viz stavy v jedné z dalších lekcí) nebo když je o 2 stupně menší nebo větší než ty.

– zakončit pohyb na nepřítelem obsazeném poli lze pouze tehdy, když je nepřítel bezmocný. Nicméně nejmenší (tiny) bytosti mohou zakončit svůj pohyb na poli větších bytostí.

– pohyb nelze zakončit na místě, kde nesmíte stát – skončí o pole dříve.

– když ležíte a někdo na vás stoupne, tak se můžete zvednout tak, že se posunete o 1 pole (shift) a poté se zvednet. Když to nelze (všechna pole okolo jsou zabraná), nemůžete se zvednout (viz Sad a chobotnice kdysi dávno:-) )

Obtížný terén (suť, schody, voda, les, nízká zídka apod.) – pohyb na něm stojí o 1 bod pohybu více – resp. vždy, když vstupujete do těžkého terénu, tak vás to stojí o 1 bod pohybu více

Nelze se posunout (shift) do těžkého terénu. Pouze pokud máte z nějakého důvodu možnost shiftovat o více polí, tak můžete.

Dvojitý pohyb – lze ho dosáhnout výměnou standardní akce za akci pohybu.

Prostě sečteš dvakrát svůj pohyb a pak se pohneš.

Pád

1k10 zranění (hit points) za 10 stop pádu.

Po pádu ležíte (prone), pouze pokud jste neobdrželi žádné zranění, tak zůstáváte na nohou.

Ti, co jsou trénovaní v Akrobacii se mohou pokusit o redukci zranění z pádu.

Když se vás někdo pokusí shodit ze skály nebo do studně, tak se můžete pokusit zachytit hned na začátku pádu pomocí záchranného hodu. Při úspěchu zůstáváte ležet na kraji na zemi (opět prone).

Obklíčení (Flanking)

Dvě bytosti mají nepřítele mezi sebou a sousedí s ním. Získávají tak bojovou výhodu.

Nemůžete flankovat pokud z nějakého důvodu nemůžete útočit nebo pokud z nějaké důvodu nemůžete dělat útoky příležitosti (jste omráčení apod., opět viz stavy v příštích lekcích).

Přitáhnutí, Odstrčení a Sklouznutí (Pull, Push a Slide)

Přitáhnutí je vždy na bližší čtverec k vám. Odstrčení je vždy na vzdálenější a Sklouznutí je kamkoliv.

Vše to je vynucený pohyb (forced movement).

Na pole, kam hýbete s ovlivněnou bytostí musí být z původního pole vidět.

Tento pohyb ignoruje těžký terén a nelze ho vést vertikálně.

Tento pohyb nevyvolává útoky příležitosti.

Není ovlivněn schopností pohybu ovlivněné bytosti ani její rychlostí.

Nelze ho provést skrz pole, kudy nejde projít.

Teleportace

Musíš vidět cílové pole.

Můžeš se teleportnout i na pole, na které by ses sice klasickým pohybem nedostal, ale vidíš ho.

Nevyvolává útoky příležitosti.

Cíl musí být pole, na kterém můžeš stát.

Když jsi byl znehybněn pomocí pout nebo držení, tak tě teleportace tohoto znehybnění zbaví. Pokud jsi byl znehybněn pomocí vlivu na tvou mysl, tak se tohoto znehybnění nezbavíš.

Fázování

Speciální typ pohybu, který ovládají některé bytosti – duchové, spektry apod.

Lze se tak pohybovat skrz zdi a jiné překážky, skrz bytosti a těžký terén nehraje roli.

Pohyb se však musí zakončit na nezabraném poli.

Tak to by pro dnešek stačilo.:-)

26 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené

Fw: Dračí doupě, souhrnná zpráva MV ČR (by Kudla)

K našemu velkému znepokojení dorazila zpráva MV ČR monitorující naše aktivity od jejich zrodu. Zprávu přinesl a zkomponoval Kudla a jeho chlupy.

Soubor ke stažení tady: souhrnná.zpráva(4).2009

25 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené

Martinova škola D&D – 1. lekce (akce)

Začnu s pravidelnou pravidlovou osvětou, jak pro hráče, tak pro PJ, abysme se pak při hraní vyhnuli sporům, co kdo může udělat a co ne a kam kdo vidí a nevidí a kam se může pohnout a kam ne.:-) Navíc už jsme všichni postoupili ve znalosti pravidel na úroveň, kdy už by se i některé věci mohli začít líp využívat nebo vůbec by se mohli začít využívat.:-)

Dnes to bude něco o akcích:

Každý hráč má ve svém tahu k dispozici následující 3 základní akce seřazené dle velikosti:

Standardní akce

Akce pohybu

Menší akce

Standardní akci lze vyměnit za akci pohybu nebo za menší akci.

Akci pohybu lze vyměnit za menší akci.

Žádné jiné výměny nejsou možné.

Kromě těchto akcí má hráč k dispozici volné akce, kterých může teoreticky použít, kolik chce, ale přednášet nějaký monolog z Hamleta přisouboji asi PJ nepovolí. Volné akce lze neomezeně použít i kdykoliv v tazích jiných hráčů či nepřátel.

Jedinou možností, jak navýšit počet akcí ve svém tahu je použití akčního bodu, který lze vyměnit za jednu ze 3 základních akcí. V jednom encounteru lze použít jen jeden akční bod, i kdyby jich bylo nastřádáno více (PJ by měl přidělovat akční body po vybojování několika soubojů nebo po zvládnutí nějakého těžkého úkolu atp.).

Každý hráč má možnost použít několik akcí i mimo svůj tah. Jsou to tyto:

Příležitostný útok

Okamžitá akce nebo okamžité přerušení akce

A již zmiňovaná volná akce

Příležitostný útok použijete, pokud od vás odchází nebo kolem vás prochází nepřítel. Nelze ho použít, pokud nepřítel shiftuje nebo se teleportuje a také ho nelze použít, když je nepřítel donucen nějakou silou se pohnout (je odstrčen, přitažen nebo sklouznut). Také střelecké (ranged) útoky a útoky na území (area) vyvolají útok příležitosti. Při tomto útoku se vždy použije základní útok s tím, co je momentálně v ruce. V tahu jednoho nepřítele ho lze použít vždy jen jednou.

Okamžitá akce je vyvolána nějakým spouštěcím efektem a stejně tak okamžité přerušení akce. Vždy je přesně specifikováno, co ji vyvolá a co sama způsobí.

To by bylo pro dnešek vše a příště se přihlásím z éteru s troškou charakteristik Akce pohybu.

Martin

25 ledna, 2010 Categorized under Nezařazené

Orientace v dobrodružství

Po druhé seanci, kdy je staronovým DM Petr Kudla Kudlák & and his chlupy, došlo k malé emailové roztržce mezi hráči a výše jmenovaným. Dva názorové proudy propláchly zatuchlé internetové rozvody minimálně ve třech nadnárodních firmách a vyůstily ve dva ostrůvkům odboje – na jednom sedí PJ na trůnu a na druhém se zabarikádovali hráči. Tento stav nazývají šachisté PAT.

Situace mj. přinesla nutnost rekapitulace děje z minulých několika seancí a míč vykopl družinový kronikář SAD a ze své (fotografické) paměti vytáhl pár prvních fragmentů:

SAD říká:
Pojdte zkusit dát dohromady ten příběh, co vy na to?

Krapet jsem včera přemýšlel, co tak udělat rekapitulaci, prošel jsem poznámky a toto jsem dal do kupy. Zkukste přidat svoje a snad se posunem v příběhu

Winterhaven
Karel – hotovo, nemá cenu řešit … snad

Fortrest
-Pejdrek – šéf a náš zaměstnavatel

Sedmiměstí
-Radar – hostinský
-Bruk – celník
-Eric – chce po nás svatý grál
-MG z Rohatce – kupec otroků

Já to mám asi pomotané
Krvesajové jsou otrokáři Duergaři a MG z Rohatce Duergar si kupuje a v té pevnosti Rohatec (tam kde jsme ted) sídlí skřeti (to jsou ti co se na mě ted vysypaly ze dveří …)

Banisharova reakce (snažící se zakrýt, že je na tom se znalostmi příběhu podobně, ne-li hůře)

Já doplňuju:

Klinger – druhej barman u Radara (Tajtava si na něj brousí zuby)
MG – známý také pod pseudonymem Dj MG, nejznámější rapper z Sedmisloupí, prorazil vloni deskou „Torogův šedý zá-KAL“
Ka-díra – nejstarší zakladatelka nejstaršího řemesla, v jejích službách dva dirk-áři (potomci černošských přistěhovalců a trpaslíků ze obsidiánových hor)

Poté, co do lexikonu osob a dějin našeho dobrodružství přispějí svou troškou do mlýna Corvus Všemocný a Helia Místypřítomná, informace doplním. Promiskuitní a hedonický Taitava je trapnej a určitě si to pamatuje správně, takže toho budeme velkoryse ignorovat.

Kronika D&D
první vydání
autoři: Sad, Banishar, Helia, Corvus