Archive for Únor, 2010

10 února, 2010 Categorized under Nezařazené

Martinova škola D&D – 4. lekce (útoky)

Takže dneska k těm útokům, jak jsem sliboval.

Útoky povětšinou potřebují pro provedení standardní akci.

Útoky lze rozlišit několika způsoby:

1) Rozlišujeme 4 typy útoků dle charakteru útoku

a) melee útok (šarvátka, prostě meč proti meči)

b) ranged útok (střelecký, luky, určité typy kouzel a tak) – tento útok vyvolá příležitostné útoky od sousedících nepřátel

c) close útok (útok na blízko, máchnutí mečem, které zasáhne všechny nepřátele, kouzla, dračí dech apod.) – více hodů na útok a jeden hod na zranění

d) area útok (útok na dálku, výbuchy, kouzla apod.) – tento útok vyvolá příležitostné útoky od sousedících nepřátel, více hodů na útok a jeden hod na zranění

2) Dále lze rozlišit:

základní útok – jen útok zbraní nebo tím, co je zrovna v ruce bez nějakých specialit

speciální útoky jednotlivých povolání = a) at will útoky – ty, které lze provádět libovolněkrát během boje

b) encounter útoky – ty, které lze provádět jednou za setkání

c) daily útoky – ty, které lze provádět jednou za den (jednou mezi dvěma velkými odpočinky)

d) utility síly – nejsou to útoky v pravém slova smyslu, ale spotřebovávají také standardní akci; mohou být at will, encounter nebo daily

3) Standardní nebo pohybovou akci lze použít i pro provedení těchto speciálních útoků nebo akcí:

a) Pomoc příteli – zajímavé a námi vůbec nepoužívané; použiješ standardní akci; vybereš cíl ve svém dosahu a zaútočíš na něj základním melee útokem proti AC 10; při zásahu nepůsobíš zranění ale vybereš jednoho spojence, který bude mít +2 bonus ke svému příštímu útoku na cíl nebo +2 bonus ke všem obranám proti příštímu útoku daného nepřítele; bonus trvá do konce tvého příštího tahu nebo do využití; další možností je pomoc při skill checku sousedícího spojence; provedeš DC 10 kontrolní hod; při úspěchu dostane daný spojenec +2 bonus ke svému příštímu hodu na stejný skill; opět trvá stejně jako předchozí

b) Základní útok – viz výše

c) Bull Rush („trknutí“) – proti cíli stejně velkému nebo o jedna většímu či menšímu; útok Síla proti DEF (Odolnost) – bez zbraně; efektem je odstrčení cíle o 1 pole; lze ho použít při zteči (charge)

d) Charge (zteč) – je to pohyb až o rychlost a minimálně o 2 pole zakončený základním útokem nebo bull rushem; útočník má bonus +1 k Útoku; zteč musí končit na nejbližším poli sousedícím s nepřítelem oproti původní pozici útočníka; po zteči již nelze provést žádné jiné akce (pouze použitím akčního bodu)

e) Coup de Grace (rána z milosti) – pouze proti Bezmocnému cíli; můžeš použít jakýkoliv útok chceš; vždy způsobíš kritický zásah; pokud způsobíš zranění větší než bloodied hodnotu, cíl umře

f) Crawl (Plazení se) – akce pohybu; musíš ležet na zemi (prone); pohyb poloviční rychlostí; vyvolává útoky příležitosti

g) Delay (odložení tahu) – tak, jak používáme; vždy musí být odložen celý tah

h) Escape (útěk) – akce pohybu; z držení (Grab); hod na Akrobacii proti DEF pstřehu nebo na Atletiku proti DEF Odolnosti bytosti, která tě drží; úspěch = uvolnění se a možnost posunu (shift)

i) Grab (Držení) – Útok Silou proti DEF postřehu; udržení jako Menší akce; s drženým cílem lze pohnout jako útok Silou vs DEF Odolnost a při úspěchu pohyb o polovinu rychlosti

j) Útok příležitosti – základní útok proti odcházejícímu nebo okolo procházejícímu nepříteli; také proti sousedícímu nepříteli, který provádí ranged nebo area útok

k) Připravení akce – obětování standardní akce za akci okamžitého přerušení v tahu jiné bytosti při splnění přesně daných podmínek

l) Útěk – akce pohybu; Rychlost +2; -5 postih k útokům do začátku tvého příštího tahu; poskytuješ bojovou výhodu;

m) Second Wind (druhý dech) –  standardní akce; použití healing surge a vyléčení se; jednou za encounter; bonus +2 do všech obran do začátku tvého příštího tahu

n) Shift (Posun) – akce pohybu; pohyb o 1 pole (pomocí schopností lze i zvýšit); nevyvolává útoky příležitosti; nelze se posunout do těžkého terénu, pouze pokud se umíš shiftnout o více než jedno pole;

o) Squeeze (Protáhnutí se) – akce pohybu; protáhnutí se úzkým prostorem; polovina rychlosti; -5 k útoku; poskytuješ bojovou výhodu;

p) Zvednutí se – akce pohybu; z polohy ležmo

q) Totální obrana – standardní akce; +2 bonus ke všem obranám

Tak to by pro dnešek stačilo.:-)

9 února, 2010 Categorized under Nezařazené

Martinova škola D&D – 3. lekce (stavy)

Tak jsem se na chvíli odmlčel a dnes jsem tu s tím, co vás vše může při souboji potkat. Při souboji vás soupeř může svými útoky dostat nejen do prekérních situací, ale i do stavů, které nejsou zrovna příjemné. Stejně tak se to může povést i vám, takže tady je popis všech stavů, které vás a vaše soupeře mohou potkat (popis toho, co daný stav znamená se vztahuje vždy na ovlivněnou bytost):

Oslepení – poskytuje bojovou výhodu (+2 do útoku proti AC a DEF postřehu); nevidí soupeře (ti mají tzv. úplné maskování = má -5 do útoku); -10 postih ke kontrolním hodům na Perception (prostě nic nenajdete); nemůže obklíčit nepřítele (žádný flank)

Omámení (Daze) – poskytuje bojovou výhodu; omámená bytost má jen jednu akci dle svého výběru + free akce (tzn. buď standardní nebo pohybovou nebo menší akci) – nemůže provádět okamžité akce a příležitostné útoky; nemůže obklíčit nepřítele

Ochluchnutí – prostě nic neslyší; -10 postih ke kontrolním hodům na Perception

Dominance – je Omámená; bytost, která Dominanci seslala, za tebe provádí tvé akce – vždy jen jednu a vždy jen at-will akce (ty, které lze provést libovolněkrát)

Umírající – je v bezvědomí; má 0 nebo záporný počet zásahových bodů (hit point); každé kolo provádí záchranný hod proti smrti

Bezmocnost – poskytuje bojovou výhodu; může být cílem speciálního útoku „coup de grace“ (viz příště speciální a základní útoky)

Znehybnění – nemůže se pohnout ze svého místa, ale může se teleportovat a může být odstrčena, přitáhnuta nebo sklouznuta

Označení (mark) – označená bytost má postih -2 k útoku proti jiným bytostem než té, která si ji označila (vyzvala)

Zkamenění – bytost je proměněná v kámen; nemůže provádět žádné akce; má odolnost 20 na veškerá zranění (každé zranění je o 20 sníženo); nevnímá okolí; nestárne 🙂

Povalení na zem – poskytuje bojovou výhodu bytostem, které na ni útočí melee útokem (viz příště speciální a základní útoky); +2 bonus do obran proti útokům z dálky; leží na zemi; -2 postih k útokům; sama si bytost může lehnout na zem jako menší akci

Spoutání – poskytuje bojovou výhodu; je Znehybněná; nelze s ní hýbat ani odstrčit, přitáhnout či sklouznout; -2 postih k útoku

Zpomalení – bytost má Rychlost 2; to se vztahuje na všechny typy pohybu vyjma teleportu nebo odstrčení, přitáhnutí či sklouznutí; tuto Rychlost nelze nijak zvýšit; pokud byla před Zpomalením Rychlost menší, tak se nezvýší

Omráčení – poskytuje bojovou výhodu; nemůže provádět žádné akce; nemůže obklíčit nepřítele

Překvapení – poskytuje bojovou výhodu; nemůže provádět žádné akce vyjma volných akcí; nemůže obklíčit nepřítele

Bezvědomí – bytost je Bezmocná; -5 ke všem obranám; nemůže provádět žádné akce; pokud je to možné, padá na zem; nemůže obklíčit nepřítele

Oslabení – útoky oslabené bytosti působí jen polovinu zranění; to se nevztahuje na přetrvávající zranění, které bytost způsobí

Příště tedy typy útoků.